Du ser etter å få avkastning på pengene dine, men vil ikke ta for mye risiko.
Vår anbefaling i henhold til de besvarte spørsmålene er en balansert portefølje


Portefølje forslag


Aktivaklasse Type Beskrivelse Vekt
Renter Obligasjon 4,5% Norwegian Government Bond (2019) 10%
Renter Obligasjon 5,625% Statoil ASA (2021) 10%
Fonder Aksjefond Danske Invest Norden 10%
Fonder Rentefond Alfred Berg Hoyrente C 10%
Aksjer Norske aksjer DNB 10%
Aksjer Norske aksjer Marine Harvest 10%
Aksjer Norske aksjer Equinor 10%
Aksjer Amerikanske aksjer Apple Inc. 10%
Aksjer Amerikanske aksjer Coca-cola Company 10%
Aksjer Svenske aksjer ABB 10%

Performance


Past Performance


Scenarios

Honorarer


Honorar type Beskrivelse Honorar
Forvaltningshonorar Prosent av forvaltet kapital 0.5%
Transaksjonshonorar Prosent av transaksjons beløp Ingen

Ansvarsfraskrivelse
En investor kan få tilbake mindre enn beløpet investert.
Informasjon om tidligere resultater, der gitt, er ikke nødvendigvis en veiledning for fremtidig avkastning.