Partnership

19-12-2016 Uusi fintech-innovaatio Suomesta

Julkaisuvapaa heti
Helsinki 19.12.2016 Uuden innovaation myötä finanssialan toimijat voivat muodostaa verkostoja läpinäkyvästi ja tehokkaasti ilman välikäsiä.

Finanssialan digitalisaatio ja lisääntyvä sääntely asettavat paineita toiminnan tehostamiselle. Erilaisista teknologiatrendeistä kyllä puhutaan, mutta harvemmin siitä, miten uusien teknologioiden tuomat mahdollisuudet voidaan konkreettisesti valjastaa liiketoiminnan hyödyiksi.
Suomalainen fintech-yritys FA Solutions on lanseerannut uuden teknologisen innovaation, jonka avulla finanssialan organisaatiot voivat luoda tehokkaita verkostoja. Tällaisen roboblock-verkoston voi perustaa kuka tahansa, ja siihen voivat liittyä mukaan perustajan kutsumat yhteistyökumppanit. Verkoston avulla esimerkiksi rahastoyhtiö tai varainhoitaja voi rakentaa uusia jakelukanavia sijoitustuotteilleen. Verkostossa jokainen toimija voi keskittyä omaan erikoisosaamisalueeseensa, jolloin toiminta on tehokasta ja tuo etuja jokaiselle osapuolelle. ”Roboblock-verkosto poistaa tarpeet ylimääräisille välikäsille, joka synnyttää huomattavia kustannussäästöjä. Verkoston mahdollisuuksissa vain mielikuvitus on rajana, esimerkiksi digitaalinen sijoituspalvelu voisi kerätä yhden käyttöliittymän alle parhaat varainhoitoyritykset ympäri maailman”, visioi idean isä ja FA Solutionsin hallituksen puheenjohtaja Hannes Helenius.

Verkosto hyödyntää avoimia rajapintoja, joiden kautta verkoston toimijoiden salkunhallintajärjestelmät vaihtavat dataa turvallisesti, läpinäkyvästi ja reaaliajassa. Verkostossa kukin toimija voi itse määritellä, millaista informaatiota vaihdetaan: jos vaikkapa asiakassuhdetta hoitava myyjäorganisaatio ei halua luovuttaa asiakastietoja salkunhoitajaorganisaatiolle, voidaan sijoitussalkut korvamerkitä numeerisesti. Kaikki verkostossa tapahtuva toiminta tietysti kirjataan, kuten finanssialan sääntely edellyttää.
Ratkaisua on jo kokeiltu käytännössä, kun Suomen johtava itsenäinen sijoitusneuvoja Investium laajensi palveluitaan täyden valtakirjan omaisuudenhoitoon. Salkunhoitajien palkkaamisen sijaan Investium päätti ulkoistaa toiminnon varainhoitoyhtiö JAM Advisors Oy:lle roboblock-teknologiaa hyödyntäen. Lisäksi verkostoon on liitetty tarvittavat pankit ja säilyttäjäyhteisöt kaupankäyntiä, täsmäytystä ja muuta tiedonsiirtoa varten. Tiedot siirtyvät verkoston rajapinnoissa tehokkaasti ja automaattisesti, ja kukin verkoston osapuoli voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.
Uusi maksupalveludirektiivi PSD2 tulee vauhdittamaan roboblock-konseptin kysyntää vuodesta 2018 alkaen. Tämä on suurin yksittäinen muutos pankkialalla, sillä se määrää pankit avaamaan omat infrastruktuurinsa kolmansille osapuolille. Se mahdollistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille pääsyn pankin asiakkaiden tileihin ja maksutapahtumiin. Tämä muutos tulee olemaan suuri mahdollisuus finanssialalle ja sinne aikoville.

FA Solutions
FA Solutions on Pohjoismaiden johtava finanssialan ohjelmistotoimittaja. FA Solutions tarjoaa työkalut salkunhallintaan, sijoitusanalytiikkaan, raportointiin, asiakashallintaan sekä sijoitustuotteiden myyntiin – kaiken yhdestä järjestelmästä, joka on aina saatavilla niin tietokoneilla kuin mobiililaitteillakin. FA Solutionsin ratkaisu koostuu moduuleista, joten ohjelmisto on helposti ja nopeasti räätälöitävissä yksittäisen asiakkaan tarpeisiin. Lisätietoja osoitteesta www.fasolutions.com.

Want to know more about the FA platform? Leave your details and we will be in touch.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.Share this Post