18-03-2020 Taaleri ja FA kumppanuuteen – Tavoitteena tuoda vaihtoehtoisia sijoitustuotteita piensijoittajille

Julkaisuvapaa heti. Julkaistaan Kauppalehdessä.
Finanssiryhmä Taalerin mukaan tavoitteena on tuoda vaihtoehtoiset ja impakti-, eli vaikuttavuussijoitustuotteet, tasapuolisesti kaikkien saataville, myös piensijoittajille.

Finanssiryhmä Taaleri on valinnut Helsingissä toimivan pilvipohjaisia portfoliohallintaratkaisuja tarjoavan FA Solutionsin teknologiakumppanikseen varallisuudenhoidon liiketoiminta-alueella, yhtiöt kertovat tiedotteessa.
Yhteistyön tavoitteena on tuoda vaihtoehtoiset ja impakti-, eli vaikuttavuussijoitustuotteet tasapuolisesti kaikkien saataville, myös piensijoittajille.
Suomessa Taalerilla on yli 5500 varainhoitoasiakasta ja se hallinnoi 7,1 miljardin euron varoja. Konsernin varatoimitusjohtaja Karri Haaparinne kertoo, että valtaosan sijoituksista tekevät institutionaaliset sijoittajat, mutta vaikuttavuuskohteiden kysyntä muidenkin keskuudessa on kasvanut.

Olemme havainneet yksityissijoittajienkin joukossa huomattavaa kysynnän kasvua vaikuttavuussijoitustuotteisiin, joilla pyritään saamaan positiivisia muutoksia maailmaan.Haaparinne kertoo.
FA Solutions auttaa Taaleria kasvattamaan sijoitusportfoliotaan digitalisoimalla varainhoidon liiketoimintaprosesseja.
“Toimialalainsäädännön noudattaminen ja läpinäkyvyys on haastavampaa kun tuotetarjonta lisääntyy. Liiketoimintaprosessiemme täydellinen automatisointi oli välttämätöntä, jotta voimme tarjota asiakkaillemme suuremman valikoiman vaihtoehtoisia sijoitustuotteita,” Haaparinne sanoo.
FA Solutions tarjoaa varainhoitajille pilvipohjaisen sijoitussalkun hallinta-alustan. Järjestelmän avulla toimijan keskeiset tiedot ovat keskitettyjä ja monet työprosessit automatisoituja.
Olemme ylpeitä siitä, että Taaleri valitsi meidät teknologiakumppanikseen. Yhteistyömme myötä vaihtoehtoisia ja impaktisijoitusmahdollisuuksia on mahdollista tarjota tiedostaville sijoittajille, jotka haluavat vaikuttaa maailmaan sijoituspäätöksillään.sanoo FA Solutionsin hallituksen puheenjohtaja Hannes Helenius.
Taaleri tunnetaan jo sijoituksista esimerkiksi tuulivoima- ja aurinkoenergiaprojekteihin, joiden pohjalta se tarjoaa myös sijoituskohteita. Vaihtoehtoisten investointien listalle on nyt tullut myös raakamäntyöljyn jalostaminen biopolttoaineisiin. Taaleri investoi äskettäin yli 100 miljoonaa euroa Haminan biojalostamoon.
”Biopolttoaineen hiilijalanjälki on jopa 90 prosenttia pienempi kuin vertailukelpoisilla fossiilisilla vaihtoehtoisilla tuotteilla, ja tämä on myös liiketoiminnallisesti kannattavaa,” Haaparinne sanoo.
”Tämän tyyppiset sijoitusmahdollisuudet ovat täsmälleen sitä, mitä asiakkaamme etsivät.”

Taaleri Oyj

Finanssikonserni Taaleri toimii kolmella ydinliiketoimintasegmentillä: varallisuudenhoito, energia ja rahoitus.
Useita tytäryhtiöitä: Taaleri Wealth Management Ltd, Taaleri Energia Oy, Taaleri Private Equity Fund Ltd ja Garantia Insurance Company Ltd. Emoyhtiö Taaleri Oyj on listattu pörssissä.
Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 67 miljoonaa euroa. Sillä oli 7,1 miljardin euron hallinnoimat varat ja 1,8 miljardin euron vakuutussalkku joulukuun lopussa 2019.

FA Solutions Oy

Ohjelmistoyritys FA Solutions on varainhoitajien, rahastonhoitajien, family office -sijoitusyhtiöiden ja pankkien ohjelmistotoimittaja.
Yhtiö palvelee yli 70 suurta pankkia, riippumattomia varainhoitajia ja institutionaalisia sijoittajia 15 eri maassa. Vuonna 1999 perustetulla FA Solutionsilla on toimipisteet Suomessa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa.
FA Solutions tarjoaa pilvipohjaista salkunhallintaratkaisua, joka automatisoi ja keskittää monenlaiset operatiiviset prosessit yhteen helppokäyttöiseen FA-järjestelmään.

Want to know more about the FA platform? Leave your details and we will be in touch.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.Share this Post